Lid worden

Lid worden

Om lid te worden van de Club van Lotharingen dient u het aansluitingsformulier te vervolledigen en het ons toe te sturen.

Na ontvangst van uw aansluitingsaanvraag en haar bijlagen zal de secretaris-generaal of de directrice contact met u opnemen teneinde een afspraak vast te leggen. Zij zijn belast met het opmaken van een aanbeveling voor de kiescommissie na een ontmoeting met elk kandidaat-lid.

De kiescommissie, die met regelmatige tussenpozen samenkomt (in de regel elke 2 maanden), zal zich na kennisname van de aanbeveling van uw gesprekspartner uitspreken over uw kandidatuur.

Het secretariaat van de Club zal u informeren over de beslissing van de kiescommissie binnen de 10 dagen volgend op de samenkomst, waarin uw aanvraag tot aansluiting op de agenda stond.

Na de eventuele aanneming zal u een debetnota ontvangen voor het eenmalige inschrijvingsgeld (€ 1.750) en voor de jaarlijkse bijdrage (€ 1530). Uw lidkaart wordt u toegestuurd na overschrijving van de bedragen. 

In de weken volgend op uw aansluiting bij de Club van Lotharingen zal u worden uitgenodigd op een van de informele lunches, die op geregelde tijdstippen de nieuwe leden samenbrengen met de secretaris-generaal en de voorzitster van de kiescommissie.

De Club biedt kandidaat-leden verder de mogelijkheid haar infrastructuur te bezoeken alvorens een eventuele aanvraag tot aansluiting in te dienen. Dit geleide, persoonlijk bezoek kan op eenvoudig verzoek via e-mail worden aangevraagd (cl@cl.be).NEW : Young Members Program