Meer info

Performantietafel met Philippe Boutron

Opmars van een nieuw type beleggingsadviseur robot of hybride?

De digitale transformatie belangt de hele economie aan. Met dat gegeven voor ogen heeft de Société Générale Private Banking haar hele adviseringsproces inzake beleggingen herzien en georganiseerd rond de gedigitaliseerde versie van zijn stertool voor Dialoog & Toekenning van Activa en de introductie van een adviserende robot voor portefeuilleanalyse, zonder echter afbreuk te doen aan het belang van het menselijke aspect en de duurzame vertrouwensrelatie.

U ontdekt wat voor impact deze technologische evoluties hebben ten voordele van het hedendaags beleggingsadvies in het gezelschap van Philippe Boutron, expert in Digitale Transformatie & Innovatie bij de Société Générale.

Activiteit

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: