Meer info

Cécile Coune

CEO Aviabel

Luchtvaart: een passie maar niet zonder risico’s!
Het luchtverkeer neemt toe en de actieve commerciële vloot zal tegen 2027 uitbreiden van ongeveer 25.000 naar 35.000 toestellen. Dit versnelde tempo zal gepaard gaan met een massale technologische aanpassing. Naast de traditionele vloot creëren andere innovaties, zoals het toenemende gebruik van drones en ‘green aviation’ ook nieuwe gevaren.
Daarbij komt de groeiende dreiging van cyberaanvallen en terrorisme. Hoe kan het luchtvaartverzekeringswezen deze vele uitdagingen aangaan?

Ontmoetingslunch

55,00€ Inclusief BTW Leden

Share this Post: